Наверх

Библиотека Культуры Здоровья
The Library of Culture of Health

Скумiн В.А. Культура здоров'я — наука майбутнього.
Skumin VA Culture of Health is the science of future.


Первая страница статьи

Скумiн, В. А. Культура здоров'я — наука майбутнього / В. А. Скумiн // Березiль. — 1995. — № 7-8. — C. 148-162.

Skumin VA. (1995). Culture of Health is the science of future. Berezil: 7-8: 148-162.


Ообложка журнала

Цитаты из статьи В. А. Скумина:

«Не помилимось, якщо скажемо, що різним епохам відповідали адекватні їхнім завданням Йоґи. Нинішньому і майбутньому часові відповідає Агні Йога, що є квінтесенцією різних напрямів Йоґи, синтезом найцінніших стародавніх i сучасних наукових, філософських, релігійних досягнень. У ній вони не протиставляються, а взаємно доповнюють, посилюють одне одного. Всі положення Аґні Йоґи практичні, життєві, тому вона й називається iнакше Живою Етикоюс. 152, абзац 2 сн.
«Книги Аґнi Йоґи, написані в нашому, двадцятому столітті, вражають особливою, надлюдською мудрістю, неповторно високим, неземним стилем, і водночас відзначаються конкретністю, діловитістю рекомендацій, що стосуються повсякденного життя, зміцнення здоров'я, виховання молодого покоління, психологїї людських взаємин.
Шлях Аґнi Йоґи не простий. Учення, як сказано, — це не кедрові горішки в цукрі, не срібні бирюльки, а суворе розп'яття своєї самості (еґоїзму) i напружена праця перетворення нижчих якостей у вищі.
Для чого це потрібно? Жива Етика обґрунтовує, що в еволюції планети настає поворотний, доленосний період, коли землянам судилося вступити у взаємодію з найтоншими енергіями Космосу, які відповідають потенціальним психоенергетичним можливостям людини. Тільки належним чином розвинутий духовний потенціал дає можливість освоїти ці енергії, інакше контакт iз ними загрожує тяжкими наслідками — соціальними i природними катаклізмами, не відомими раніше хворобами.» с. 153, абзац 2 св.
«Медичні аспекти Аґні Йоґи, що проектуються на сьогоднішні конкретні завдання щодо оздоровлення людей, дають змогу сформулювати вихідний принцип для здійснення такої важливої справи. Висловити його можна короткою формулою: "До здоров'я через культуру".
Культура здоров'я є однією з найважливіших складових загальної культури людини. Всі прояви її життєдіяльності нерозривно пов'язані між собою. Тому, говорячи про культуру здоров'я як в особистому, так і в соціальному плані, необхідно мати на увазі три основні його аспекти — фізичний, психічний і духовний, де нижче свідомо ставиться на службу вищому.» с. 160, абзац 6 св.
«Чим досягається тілесне здоров'я? Зрозуміло, не заморськими таблетками чи маніпуляціями чаклунів, бо усунення хворобливих симптомів, навіть якщо це «чудо» станеться, не означає оздоровлення організму. Хвороба може відступити тимчасово або трансформуватися, видозмінитися, а нерідко згодом загострюється. Міцне фізичне здоров'я забезпечується здоровим способом життя, гігієною тіла, оптимальною фізичною активністю, спеціальними оздоровчими й коригуючими фізичними вправами, правильним режимом праці та відпочинку, раціональним харчуванням, створенням найліпших умов навколишнього середовища. І перш за все, звичайно, — гармонїєю чистих стремлінь та думок, добрих слів та вчинків. Сказано в Живій Етиці, що головне — це знищити бацили низьких думок, які заразніші від усіх хвороб.
Психічну гармонію приносять знову ж таки не патентовані транквілізатори, не екстрасенси, а насамперед розвиток iнтелекту, додержання правил психопрофілактики i психогігієни, включаючи гігієну мислення й мови, свідоме моделювання життєрадісного емоційного настрою, формування навиків психологічного захисту, гарту, опанування засобів саморегуляції, виховання культури розумової праці. «Спрямуйте розум на радість творчості», — підкреслює Аґні Йоґа.
Духовне ж здоров'я залежить від максимального розкриття морально-етичного потенціалу людини, виховання в собі вищих, світлих якостей, усвідомлення справжнього свого призначення, всебічного збагачення особистості iстинними цінностями на шляху еволюції людства. Саме розвинена духовна енергія є найуніверсальнішим засобом захисту, що гасить несприятливий вплив різноманітних негативних факторів. Тож кожному з нас необхідно докладати зусиль самовдосконалення, розвитку високих моральних якостей, подолання своїх вад, еґоїзму. Чим вищими, надійнішими є духовно-моральний потенціал людини, її вогненна енергетика, тим менше в неї проблем i з тілесним та психічним здоров'ям.» с. 160, абзац 2 сн.